การวัดผลกระทบทางสังคม
19/12/2022
คุณค่าอะไรที่เราได้ส่งมอบให้กับสังคม ? คำถามในทำนองนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในแวดวงของการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม จนกล่าวได้ว่าแนวคิดการวัดผลกระทบทางสังคม ...
Impact Indicator
30/03/2022
Building Innovation Capital for People-Centered Justice System