ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมต่างๆมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนเราใช้ชีวิตอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ในด้านความยุติธรรมเองก็เช่นกัน นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายมากขึ้นและทำลายภาพจำว่าการเข้าสู่กระบวนการเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและเข้าถึงความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะเข้าใจได้
Learned Hands แอพพลิเคชั่นที่ช่วยจับประเด็นทางกฎหมายจากเรื่องราวบนโซเชี่ยล
29/09/2022
Learned Hands แอพพลิเคชั่นที่ช่วยจับประเด็นทางกฎหมายจากเรื่องราวบนโซเชี่ยล ที่มา: https://learnedhands.law.stanford.edu/ ปัญหาทางกฎหมายมักมาพร้อมกับคว...
Conny ให้บริการทางกฎหมายโดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องเงิน
29/09/2022
Conny ให้บริการทางกฎหมายโดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องเงิน หนึ่งในอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางกฎหมายคือค่าใช้จ่ายที่สูงและความสำเร็จที่ไม่ได้รับการการันตี...
DoNotPay ทนายหุ่นยนต์ที่ช่วยอุทธรณ์ใบสั่งจราจร
24/09/2022
DoNotPay ทนายหุ่นยนต์ที่ช่วยอุทธรณ์ใบสั่งจราจร ที่มา: https://donotpay.com/ จากการที่จอช โบรเดอร์ได้รับใบสั่งจราจรมากมายครั้งที่ยังเริ่มฝึกหัดขับรถ เข...