Learned Hands แอพพลิเคชั่นที่ช่วยจับประเด็นทางกฎหมายจากเรื่องราวบนโซเชี่ยล

ที่มา: https://learnedhands.law.stanford.edu/

ปัญหาทางกฎหมายมักมาพร้อมกับความซับซ้อน เนื่องจากในเหตุการณ์เดียวอาจมีปัญหาทับซ้อนรวมกันอยู่หลายปัญหา ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี ที่ขาดความละเอียดอ่อนของมนุษย์ตีโจทย์จากปัญหาเหล่านี้ได้ยาก 

Stanford Legal Design Lab จึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อมาแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ โดยระดมพลังจากนักกฎหมายมาเพิ่มความละเอียดอ่อนให้กับเทคโนโลยีผ่านการสร้างฐานข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่จับประเด็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักกฎหมายตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปจนถึงทนายจะเข้ามาอ่านเรื่องราวที่ผู้คนโพสต์ระบายปัญหาชีวิตบนเว็บโซเชี่ยล เช่น Reddit และ Twitter ผ่านแพลตฟอร์ม Learned Hands แล้วช่วยกันตราประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การเช่าอสังหาฯ​ หรือ ผู้บริโภค เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่จะสอนให้นวัตกรรมในอนาคตเรียนรู้การตรวจจับปัญหาผ่านวิธีการเล่าเรื่องของคนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 

นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลที่ได้มาก็สามารถนำมาทำการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินการเข้าถึงความยุติธรรมของคนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นความต้องการทางกฎหมาย ภาษาที่ใช้ในการอธิบายปัญหาทางกฎหมาย การผูกประเด็นปัญหาไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าใจวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวและพัฒนาวิธีการในการทำความเข้าใจความต้องการทางกฎหมายของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น

Share this article: