Conny ให้บริการทางกฎหมายโดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องเงิน

หนึ่งในอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางกฎหมายคือค่าใช้จ่ายที่สูงและความสำเร็จที่ไม่ได้รับการการันตี ทำให้คนที่มีกำลังทรัพย์จำกัดหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายเพราะไม่อยากเสี่ยงกับความล้มเหลว

ที่ประเทศเยอรมนีมีแพลตฟอร์มที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในด้านการเงิน การเช่าทรัพย์ และการจ้างงานโดยปราศจากความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากแพลตฟอร์ม Conny จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อคดีประสบความสำเร็จเท่านั้น โดยหักจากค่าสินไหมทดแทนที่ลูกความได้รับ 

Conny ทำให้การปกป้องสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะมีทุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างการบริการของ Conny เช่น ช่วยให้ผู้เช่าลดค่าเช่าที่จ่ายเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยผู้เช่าสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่ากับ Conny เพื่อตรวจสอบสิทธิในการลดค่าเช่าเพื่อให้ Conny ทำการคำนวนค่าเช่าและจำนวนเงินที่ผู้เช่าสามารถประหยัดได้จากการลดค่าเช่า จากนั้น Conny จะพยายามทำข้อตกลงกับผู้ให้เช่า ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ ทนายที่ Conny จัดหารให้จะเป็นตัวแทนไปขึ้นศาลกับผู้ให้เช่า โดย Conny จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลทั้งหมด หากคดีสำเร็จ ผู้เช่าจะได้รับเงินค่าเช่าที่จ่ายเกินคืนย้อนหลังทั้งหมดอย่างน้อยนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำเรื่องร้องเรียน

Share this article: